Hem / våra Produkter / Fönster

Fönster och fönstermontering

Vi tillverkar och monterar fönster i glas och aluminium. I standard- eller special format. Fönster i aluminium har mycket lång livslängd, goda energivärden, högt skydd mot inbrytning och är underhållsfria. Vi sköter hela processen från köp till montering.
 
Elmanövrerade fönster som kan kopplas till styrcentral är ett exempel på våra ”framkantsprodukter”. Det ger möjlighet till automatisk styrning av dina fönster. Med vädringsfunktionen kan det motorstyrda fönstret öppnas nattetid för att få ett behagligare inomhusklimat.
 

Aluminiumfönster

Schücofönster i flera olika karmtyper i många färger och utförande. ”Drag-tipp” är en uppskattad funktion där du öppnar fönstret på traditionellt sätt, vänstereller högerhängt. Du kan även öppna fönstret som underkantshängt och få ett väder- och inbrottssäkert vädringsläge.
 

Tilläggsfönster i aluminium

Tilläggsfönster som förbättrar energi- och/eller ljudvärden är ytterligare en produkt i vårt fönstersortiment. Fönsterbågen ”Addera” monteras på insidan av befintlig fönsterbåge och förses med energisparglas. För traditionella, kopplade bågar, med ett ungefärligt U-värde på 2,8, mer än halveras värdet. Det ger en besparing på 21 liter olja eller 165 Kwh per kvm glasyta. Du får även en betydande sänkning av ljudnivån mellan ut- och insida av fönsterpaketet. Fönsterbågen ”Aluna” monteras som ersättning för tidigare ytterbåge. Aluna tillverkas i underhållsfri aluminium och finns för 3-4 och 5 m.m. glastjocklek.